Originální vybavení určené pro pravá živá casina od světových výrobců.

(John Huxley London, TCS, Abiatti, Cartmundi, Dal Negro...)


Black Jack

 •  Black-Jack se hraje se šesti balíčky hracích karet po 52 kartách.
   
 • Dealer rozloží karty a po prověření, že žádná nechybí, zkontroluje, že jsou promíchány a přeseknuty. Poté se vloží do připravené boty (karetního podavače). Prvních šest karet se nerozdává ale tzv. se pálí. Tzn. že se bez otočení lícem vzhůru odloží do zarážky pro karty.
 • Karty se rozdávají odkryté, jedna po druhé, pro každý jednotlivý box (hráčské místo), začínaje z leva doprava z pohledu dealera.
   
 • Po rozdání první série otevřených karet z leva doprava všem hráčům, si dealer dává svou první kartu. Po tomto následuje bezprostředně druhá série s tím, že kartu dostávají všichni hráči, avšak nikoliv dealer. Z leva doprava má každý hráč možnost na základě pokynu dealera bud' zůstat stát nebo dealera požádat o další kartu, aby se přiblížil co nejblíže číslu 21. Pokud tento počet bodů překročí, automaticky dealer odnímá vsazený obnos.
 • Hra Black Jack znamená možnost přiblížení se součtu karet číslu 21, bez překročení tohoto čísla..
   
 • Ve hře platí esa jako l nebo 11 bodů, dle přání hráčů nebo dealera, s výjimkou v případě, že jedna dealerova karta je 6 a druhá eso, tehdy dealer musí počítat eso jako 11 bodů, protože tím se dostává na 17 bodů. V tomto a v každém případě, kdy dealer dosáhne čísla 17, musí se na tomto zastavit a nesmí táhnout další kartu. Toto pravidlo je vyznačeno na stole, jakož i povinnost dealera, že na 16 vždy musí táhnout následující kartu. Karty od 2 do 10 platí svým počtem bodů a všechny figury (obrazy) platí 10 bodů.


 • Eso s figurou (karta s obrazem) či číslem 10 představuje klasický black jack, který je placen 3 ku 2. Když má dealer black jack, inkasuje veškeré sázky hráčů, kteří nemají black jack.
 • Když má dealer black jack, inkasuje veškeré sázky hráčů, kteří nemají black jack
   
 • Hráč má právo požadovat tolik karet, kolik jich potřebuje k dosažení součtu 21 bodů a karty mu vždy budou dávány otevřené. Překročí-li součet 21 bodů, ztrácí svoji sázku. Bankéř se ptá hráčů od levé k pravé straně, zda si ještě přejí kartu či nikoliv. Požadavek odmítnutí či braní karty musí být jasně vyřčen slovy karta nebo stačí (stay). Po dosažení součtu karet 21 hráč již nemůže požadovat kartu.
   
 • Hráč má právo pokračovat ve hře s nízkým počtem bodů.
   
 • Po doplnění hry (odehraném kole) dealer proplatí sázky všem hráčům, kteří mají větší počet bodů než jeho a stahuje sázky hráčů, kteří mají menší počet bodů než jeho. Stejná hodnota u hráče i u dealera se označuje STAND OFF a sázka zůstává do další hry
   
 • Hráč má právo dělit karty v případě, že jsou první dvě za sebou následující karty stejné, např. dvě 7, dvě dámy, atp., maximálně však třikrát. Musí však zdvojnásobit sázku a hrát, jako kdyby měl dvě různé sázky. Jestliže jsou tyto dvě dělené karty esa, může hráč karty dělit pouze jednou a hráč na každou z nich může dostat pouze jednu kartu. (Je-li to desítka, není to Black Jack, ale pouze 21 a vyplácí se 1:1).
   
 • Hráč s prvními dvěma kartami má právo zdvojnásobit původní vklad a dostává pouze jednu kartu.
   
 • Hráčské místo (box) na hracím stole se dává k dispozici hráči, který jej první obsadí. Ostatní hráči, kteří se účastní hry na stejném boxu, musí hrát podle rozhodnutí vlastníka boxu se zahrnutím možného zdvojení sázek a rozdělení párů (dvě stejné karty).
 

Navigace


FunCasino kontakt

 
Jaroslav Vobořil
tel.: +420 608 950 888
tel.: +420 608 950 880
email: jarda@funcasino.cz info@mobilni-casino.cz
Doporučujeme: